Badeplassar

Eivindsholtjørn - Klikk for stort bileteEivindsholtjørn på Bryne

 I Time finn du fleire gode, trivelege badeplassar. Nyt dei i sommar.

Sjekk kvaliteten på badevatnet

Dei siste åra har vasskvaliteten på badevatna i Time våre vore god. Samtidig er alltid er ei fare for at giftige algar blomstrar opp i vatnet.

For å kunna vurdera badevasskvaliteten over tid, tek me prøvar frå åtte utvalde badeplassar i Time tre gonger i løpet av sommaren.

I og med vasskvaliteten kan endra seg, er det likevel viktig at du sjølv vurderer kvaliteten på vatnet før du badar:

Sjekk om vatnet er klart, og ikke gå uti dersom vatnet er grønt eller grumsete. 

Ein tommelfingerregel er at ein bør kunna sjå botnen på éin meter djupt vatn. I tillegg må det ikkje flyta algeflak eller belegg på vatnet.

Du finn meir informasjon om blågrønnalgar på nettsida til Folkehelseinstituttet 

Kvalitet på badevatn
Badeplass Dato for prøvetaking Vasskvalitet Temperatur
Eivindsholtjørn 15. august 2023 Mindre god kvalitet 16,6
Frøylandsvatnet ved Sandtangen 15. august 2023 Mindre god kvalitet 16,9
Frøylandsvatnet ved Gåsevik 15. august 2023 Mindre god kvalitet 16,3
Tjoratjørna, Lye, ved badeplass 15. august 2023 God kvalitet 15,9
Melsvatnet ved badeplass aust 15. august 2023 God kvalitet 16,8
Tjålandsvatnet ved utløpet 15. august 2023 Mindre god kvalitet 15,1
Stemmen, Kvernaland, ved badeplass 15. august 2023 Mindre god kvalitet 17,5
Åsvatnet ved badeplass 15. august 2023 God kvalitet 15,6

God kvalitet = Mindre enn 100 tarmbakteriar/100 mL
Mindre god kvalitet = 100-1000 tarmbakteriar/100 mL
Ikkje akseptabel kvalitet = Meir enn 1000 tarmbakteriar/100 mL

Om badeplassane

Eivindsholtjørna

Populær badeplass i Bryne.

Badeplassen består av:

 • Viker med sandstrand
 • Flytebrygge
 • Turtsti rundt vatnet

Tilkomst frå Herikstadveien, Austre ring og turstien. Ingen parkeringsplass.

Frøylandsvatnet v/Sandtangen

Sandtangen er eit populært turområde midt i Bryne. Her kan du også bada. Dei siste åra har vasskvaliteten i Frøylandsvatnet vore god og det er fritt fram for å bada. Det er fare for at giftige algar kan blomstra opp i vatnet. Sjekk derfor at vatnet er klart, og gå ikkje uti dersom vatnet er grønt eller grumsete .

Badeplassen består av:

 • Fleire viker med stein, småstein og grus
 • Plenar
 • Grill
 • Bord og benker
 • Leikeapparat og balanseløype på land
 • Turstiar

Tilkomst frå turveiane i Sandtangen. Parkering ved Storstova kulturhus.

Frøylandsvatnet v/Gåsevik på Kvernaland

Dei siste åra har vasskvaliteten i Frøylandsvatnet vore god og det er fritt fram for å bada. Merk at det alltid er fare for at giftige algar kan blomstra opp i vatnet. Sjekk derfor at vatnet er klart, og gå ikkje uti dersom vatnet er grønt eller grumsete.

Badeplassen består av:

 • Sandstrand
 • Brygge
 • Tursti og parkområde
 • Bord og benker

Tilkomst frå Kvernelandsvegen. Parkeringsplass ved Frøyland skule/Frøyland ungdomsskule.

Melsvatnet

Ved Melsvatnet er det tre badeplassar, vestre, midtre og austre. Det er turvei rundt heile vatnet.

Austre badeplass

 • Grunn sandstrand veleigna for småbarn
 • Toalett
 • Parkeringsplass

Midtre badeplass

 • Sandstrand og svaberg
 • Tilrettelagt med rampe ut i vatnet for rørslehemma
 • Kanoutleige frå frilager.no
 • Toalett
 • Parkeringsplass

Vestre badeplass

 • Sandstrand
 • Parkeringsplass

Tilkomst til alle badeplassane frå fylkesveg 506.

Stemmen på Kvernaland

Populær dam midt i Kvernaland med tilhøyrande naturpark. Restaurert og nyopna i 2016.

Badeplassen består av:

 • Viker med sandstrand
 • Brygge
 • Stupebrygge
 • Gapahuk
 • Leikeapparat i vatnet
 • Sandvolleyballbanar
 • Skatepark
 • Parkområde
 • Leikeplass
 • Rasteplassar
 • Turstiar

Tilkomst frå Gamle Åslandsvegen og turstiane rundt dammen. Parkering ved Kvernaland samfunnshus eller Kvernaland omsorgssenter.

Tjoratjørna

Tjørn på toppen av Lyefjell med badeplass.

Badeplassen består av:

 • Viker med stein, grus og svaberg
 • Oppgrusa område i enden av turvegen på vestsida
 • Flytebrygge/badeflåte

Tilkomst og parkering frå vegen Fjellreven der turvegen inn til tjørnet startar.

Tjålandsvatnet

Tjålandsvatnet er eit idyllisk vatn som ligg mellom Undheim og Ålgård.

Badeplassen består av:

 • Viker med sand, grus, stein og svaberg

Tilkomst frå fv. 201, Sikvalandsvegen. Parkering ved kryss i nordaustre del av vatnet eller langs vegen.

Åsvatnet

Åsvatnet ligg i Åsen aust for Lyefjell. 

Badeplassen består av:

 • Sandstrand
 • Svaberg
 • Tursti heilt ned til badeplassen
 • Flyte-/ badebrygge

Tilkomst: Åsvatnet ligg mellom Lyefjell og Melsvatnet. Frå Bryne, følg Arne Garborgs veg mot Kvernelandsvegen (fv. 506). Følg skilting mot Lye og Ålgård. Følg Ålgårdsvegen (fv. 506) forbi Lyefjell. Ta av til venste opp den bratte sidevegen til Åsen. Avkøyrsla kjem rett bak ein sving og er merka med eit lite skilt. Følg vegen forbi gardstunet i Åsen fram til parkeringsplass. Gratis parkering. Følg turstien kring 400 meter inn til badeplass.

 

Kart over badeplassar