ⓘ Aktuell informasjon

Gult flaumvarsel

Område som har fare for mye regn 25.07.23-26.07.23

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut gult farevarsel for flaum og flaum og jordskred for Rogaland og delar av Hordaland, Time kommune blir også berørt.  

Det ventast mykje regn, lokalt 60-100 mm/24t f.o.m. tirsdag morgon - onsdag morgon. Vatnføringa vil kunne auke raskt i små og middels store elver.

Følgande tiltak anbefalast:

  • Reinse stikkrenner, kummer og andre vatnvegar for jord, grus og kvist, slik at vatnet kan renne uhindra der det vanligvis renn. 
  • Sikre og flytte verdiar bort frå område utsatt for oversvømmelsar.
  • Hald deg oppdatert om utviklinga av været og følg med på værradaren
  • Hald deg unna bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vatnføring.