Planregister

Eit planregister er eit system som held orden på gjeldande arealplanar, planforslag, mindre endringar og anna, og som gir publikum enkelt innsyn i dette.

Planregisteret kan du finna digitalt i kommunens kartportal. For å finna gjeldande planar er det enklast å gå via artikkelen Finn gjeldande planar. Planregisteret kan og sjåast i tabellform.

Kontaktinfo

Planavdeling
E-post
Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00