Finn gjeldande planar

Når du skal søka om eit byggetiltak, er det viktig at du finn ut kva reglar som gjeld for eigedommen din og at du planlegg byggetiltaket deretter.

I tettbygde strøk vil det ofte vera ein reguleringsplan som seier noko om kva som kan tillatast på eigedommen din. I tilfelle kor det ikkje føreligg ein reguleringsplan, er det kommuneplanen som gjeld.

Finn ut kva som gjeld for din eigedom.

Dersom ingen reguleringsplan omfattar eigedommen din, må du "slå på" kommuneplanen og sjå på denne.

Tips: Når du har funne rett plan, markerer du denne. Deretter trykker du på knappen, som vist i bildet under, for å få opp meir informasjon om planen, og for å få sjå plandokument:

Klikk for stort bilete

 

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00