Lønnstabell og studentavlønning

Lønnstabell

Her finn du (XLSX, 19 kB)

Lønnstabell
. 0 ÅR 2 ÅR 4 ÅR 6 ÅR 8 ÅR 10 ÅR 16 ÅR
Ufaglært 301 500 307 000 309 800 312 800 320 900 367 200 405 100
Fagarbeider 350 800 357 200 360 700 364 900 376 300 420 000 430 000
Fagarbeider m/tilleggsutdanning 372 800 379 200 382 700 386 900 398 300 440 000 450 000
Lærer og stillinger med krav om 3 årig høyskole 410 000 420 000 430 000 440 000 450 000 500 000 505 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4 årig høyskole 450 000 460 000 470 000 480 000 500 000 520 000 530 000
Adjunkt m/tillegg og stillinger med krav om 5 årig høyskole 489 700 499 400 504 000 508 800 519 100 536 800 576 900
Lektor og stillinger med krav om master 514 600 524 400 530 100 535 600 540 800 569 700 623 300
Lektor m/tillegg 531 700 542 100 547 800 553 300 561 300 588 100 651 000
Lokale stiger
Sykepleier og vernepleier i turnus 445 000 455 000 465 000 475 000 485 000 535 000 540 000
Pedagogisk leder 445 000 455 000 465 000 475 000 485 000 535 000 540 000
Nattavdelingssykepleier 490 000 500 000 510 000 520 000 530 000 580 000 585 000

 

 

Studentavlønning

Lokal lønnstabell  fra 1.9.2020 (PDF, 566 kB)

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00