Fakta om Time kommune

Time kommune  ligg i Rogaland fylke, midt på Jæren og grensar til Klepp, Sandnes, Gjesdal, Bjerkreim og Hå.

I Time er det 19 106 innbyggarar, og eit areal på 182 km². Av arealet er 13 km² ferskvatn og 68 km² jordbruksareal. Time kommune vart oppretta i 1837, og var heimstaden til diktaren Arne Garborg.
 

Regionbyen Bryne er senter i kommunen. Andre tettstader er Lye, Hognestad, Kvernaland og Undheim.

Det er eit variert næringsliv, med flest sysselsette innan industri, varehandel, hotell og restaurant. Med plassering midt i matfatet på Jæren er kommunen også ein viktig jordbrukskommune.

I Time er det korte avstandar mellom by og land, og frå stasjonen på Bryne er det kollektivtransport til Stavanger, Sandnes og Eigersund og flybuss til Stavanger lufthavn Sola.

 

 

 

”… Knudaheibakken er som før; ljos og frisk og roleg; fjell som ser over heiane til havs. Sterkare og sterkare kjenner eg det for kvar gong eg kjem hit: det er her eg høyrer heime…” (Frå dagboka til Arne Garborg, 30.5.1905) Jan Nordtveit

   

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon +47 51 77 60 00