Fakta om Time kommune

Time kommune  ligg i Rogaland fylke, midt på Jæren og grensar til Klepp, Sandnes, Gjesdal, Bjerkreim og Hå.

I Time er det 19 819 innbyggarar, og eit areal på 182 km². Av arealet er 13 km² ferskvatn og 68 km² jordbruksareal. Time kommune vart oppretta i 1837, og var heimstaden til diktaren Arne Garborg.

Regionbyen Bryne er senter i kommunen. Andre tettstader er Lye, Hognestad, Kvernaland og Undheim.

Det er eit variert næringsliv, med flest sysselsette innan industri, varehandel, hotell og restaurant. Med plassering midt i matfatet på Jæren er kommunen også ein viktig jordbrukskommune.

I Time er det korte avstandar mellom by og land, og frå stasjonen på Bryne er det kollektivtransport til Stavanger, Sandnes og Eigersund.

 

 

 

”… Knudaheibakken er som før; ljos og frisk og roleg; fjell som ser over heiane til havs. Sterkare og sterkare kjenner eg det for kvar gong eg kjem hit: det er her eg høyrer heime…” (Frå dagboka til Arne Garborg, 30.5.1905) Jan Nordtveit

   

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00