Noregsmeistrar og medaljevinnarar i Nordisk, EM, VM eller OL

Einskildpersonar eller lag som har vunne offisielle Norgesmesterskap, eller har teke medalje i Nordisk, EM, VM eller OL, vert heidra under ordføraren sitt nyttårstreff i kommunestyresalen 1. januar kvart år.

Skjema for nominering av utøvarar | Frist: 1. desember

Ordninga gjeld junior (året ein fyller 16), senior og veteranar. Aldersbestemte klassar yngre enn junior kjem ikkje inn under ordninga.

Kommunal merksemd kan ein og gje til einskildpersonar eller lag som har oppnådd anerkjenning for offisielle nasjonal/internasjonal allmennkulturelle prestasjonar nasjonalt/internasjonalt.

Nominering

Alle innbyggjarar i Time kommune kan nominera utøvarar. Bruk skjema eller lever nominasjon til Innbyggarservice i rådhuset.