Prisar og reglar for leige av kommunale bygg

Leigeprisar frå 01.12.2004 (PDF, 772 kB)

Avtale og reglement for leige av kommunale bygg (PDF, 358 kB)

  • Frivillige lag og organisasjonar som har ope medlemskap får gratis leige i kommunale anlegg utanom kulturbygga (Storstova, Bryne mølle, Fotland mølle, Sivdammen velferdssenter og Storsalen i Time bibliotek). I kulturbygga får lag og organisasjonar rimelegare leigesats
  • Barne- og ungdomslag blir prioriterte når det gjeld utleige, spesielt i idrettshallane
  • Organisasjonar frå Time som har lukka medlemskap, eller driv med kommersiell økonomisk drift må betala leige etter gjeldane satsar. Det same må lag og organisasjonar utanom eigen kommune og privatpersonar som ønskjer å leiga kommunale bygg