Time idrettsråd

Idrettsrådet er eit felles og demokratisk valt organ for alle idrettslaga i kommunen. Rådet er eit bindeledd mellom idretten og kommunen. 

Idrettsrådet deler informasjon om arbeidet sitt på Time idrettsråd si side på Facebook.

Om Time idrettsråd

 1. Idrettsrådet skal
  1. arbeide for at idretten kan spele ei viktigare rolle og få betre rammevilkår i lokalsamfunnet
  2. gjere prioriteringar på vegner av idrettslaga
  3. dokumentere og synleggjere omfanget av idretten i lokalsamfunnet og utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
  4. vere ein møteplass og utviklingsarena i skjeringspunktet mellom offentleg og frivillig virke
 2. Idrettsrådet skal vere eit idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgåver primært på lokalt nivå
 3. Alle saker som er av felles interesse for idretten, skal sendast til kommunen gjennom idrettsrådet

Styret 2020

Verv

Navn

Mobil

Mail

Leiar

Staale Grude Haaland

905 65 275

staalegh@gmail.com

Nestleiar

David Ponce

950 38 939

daviponce@gmail.com 

Sekretær

Cathrine Tjessem

995 21 737

tjessem@hotmail.com 

Kasserer

Ann Kristin Lystrup Lie

464 30 824

ann-kristin.lystrup@varenergi.no 

Styremedlem

Cathrine Baklund Tunheim

451 25 370

cathrine.baklund.tunheim@m4u.no 

Varamedlem 1

Anna Magnussen Vik

907 33 324

anna.magnussen@gmail.com 

Varamedlem 2

Bjørn Erik Ualand

957 15 015

beu@nordicsteel.no