Fiske i elv

Håelva er eit lakseførande vassdrag som renn gjennom Time og Hå kommune.

Fiskesesong

Fiskesesongen i Håelva er 15. juni til 20. september. I lakseførande vassdrag (JPG, 247 kB) er det berre lov å fiska i fiskesesongen,

Fiskekort

Både barn og vaksne må kjøpa fiskekort for å fiska i Håelva. Fiskekort får du kjøpt av grunneigarane langs elva og frå Jæren jakt- og fiskelag.

Kjøp fiskekort for Håelva

Fiskaravgift

Skal du fiska i vassdrag med laks, sjøaure og sjørøye må du betala fiskaravgift. Barn og ungdom under 18 år skal ikkje betala fiskaravgift.

Bruhølen på Garpestad er tilrettelagt fiskeplass med støypt dekke og sikringskant langs alle fiskeplassane.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00
Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.