Tilrettelagte fritidstilbod i Time kommune

Her finn du oversikt over tilrettelagte fritidstilbod i Time kommune.

For alle

Bading for alle

Tilbodet er spesielt retta mot personar med utviklingshemming eller personar med nedsett funksjonsevne. Time kommune stiller med badevakt. Du må ha med ein følgjeperson i bassenget. Tilbodet kostar 250 kr per halvår.

Tid: Torsdagar kl. 18.00 - 19.30
Stad: Sivdambassenget, Bryne
Alle som nyttar tilbodet må melda seg på i forkant. Bruk påmeldingsskjema.
Kontakt: Ingve Lende, tlf. 51776165 / ingve.lende@time.kommune.no

Golf grønn glede

Tilrettelagt tilbod som er ope for alle, uansett nivå, funksjonsevne og tidlegare erfaring.

Stad: Jæren golfklubb, Grødem
Les meir om tilbodet på nettsida til Jæren golfklubb.
Kontakt: Jæren golfklubb v/Karl Gundersen mob. 90091993

For personar med utviklingshemming

Nytt prosjekt: Kunst og kulturuttrykk

Kreativ verkstad for kunst og kulturuttrykk som maling, leire, dans, gjenbrukskunst, skriving og mykje meir! For deg som er 15 år og eldre.

Prosjektet er spesielt tilrettelagt for personar med utviklingshemming og er støtta av Rogaland fylkeskommune.
Arrangør er Hå, Klepp, Time og Gjesdal kommune.

Dato: Måndagar i partalsveker kl. 18.00 - 20.30
Stad: Lokala til Kulturbanken på Bryne
Påmelding til Klepp kommune, Else Havik, tlf 51429867, mob 93024991, e-post else.havik@klepp.kommune.no

Humla fritidsklubb

Kva er Humla fritidsklubb?
Open fritidsklubb for vaksne over 16 år. Kafe og kiosk med servering av varm mat. Aktivitetskveldar, temafestar, konsertar og andre kulturinnslag. Ingen påmelding, her er det berre å møta opp.

Når er klubben open?
Klubben held ope måndagar i partalsveker kl. 18.00 - 20.30.

Program våren 2023
9. januar. Bingo. Sal av medlemskort. Meny: Pølse, pizza, vafflar.
23. januar. Musikk-quiz ved Alise. Meny: Pølse og pizza.
6. februar. Loddsal. Meny: Lapskaus og pølse.
20. februar. Karneval.  Meny: Pølse m/potetstapppe, hamburger. 
6. mars. Bingo. Meny: Jegergryte med potetstappe. Lappar med rømme og syltetøy.
20. mars. Påskeverkstad. Meny: Pølse og pizza.
17. april. Loddsal. Meny: Meksikansk gryte med potetstappe og salat.
21. april. Vårfest. Meir informasjon og invitasjon kjem.
15. mai. Linedance. Meny: Hamburger og pølse.
12. juni. Sommaravslutning med grilling. Konsert med Martin og Grete.

Kvar er Humla fritidsklubb?
Humla fritidsklubb held til i Sivdamsenteret på Bryne i lokala til Time frivilligsenter kafe og aktivitet. Adresse: Røyrvika 10, 4344 Bryne

Kostar det noko?
Medlemskap kostar 400 kr i året og gir gratis inngang. Er du ikkje medlem betalar ein 50 kr i inngang per gong. Det er elles kafe og kiosk med sal av varm mat og kioskvarer.

Kor kan eg finna meir informasjon?
Bli gjerne med i Humla fritidsklubb si gruppe på Facebook.

Kven står bak Humla fritidsklubb?
Tilbodet er eit samarbeid mellom Time og Klepp kommune.

Unikt teater

Gruppe som driv med dans, musikk og drama. For tida fullt. Ta kontakt for å stå venteliste. Tilbodet er eit samarbeid mellom Gjesdal, Hå, Klepp og Time kommune.

Tid: Måndagar kl. 18 - 20 (oddetalsveker)
Stad: Klepp ungdomsskule
Kontakt og påmelding: Ingve Lende tlf. 51776165 / ingve.lende@time.kommune.no

Bowling

Bowlinggruppe for unge frå og med 16 år. 109 kr kvelden for to omgangar. Betaling til Stadion Bowling før du spelar. Eventuell mat og reise kjem i tillegg. På grunn av avgrensa deltakartal må ein melda seg på.

Tid hausten 2022
Fredagar kl. 18.30 (7. oktober, 28. oktober, 18. oktober og 9. desember)

Påmelding seinast to dagar før til:

  • Fredag til Klepp kommune 51429867/98620078 / else.havik@klepp.kommune.no

Stad: Stadion bowling, Bryne

Musikkgruppa Bankers

Band/musikkgruppe for vaksne. Les meir om tilbodet på nettsida til Time kulturskule.

Tid: Måndagar kl. 16.45 – 18.00
Stad: Bryne skule
Kontakt og påmelding: Time kulturskule, 51776410 / kulturskulen@time.kommune.no

Sundagstreff i Bryne kyrkje

Song, ringleik, drøs, mat og gudsteneste. Les meir om tilbodet på nettsida til Bryne kyrkje.

Tid: Sundagar kl. 18.00.
Datoarhausten 2022: 23. oktober, 13. november
Stad: Peisestova, Bryne kyrkje
Kontakt: Bryne kyrkje, tel. 488 96 919, praxedes.slettebo@timekyrkja.no

Onsdagskafe på Zion

Opningsdatoar hausten 2022 og våren 2023
30. november kl. 19.00 - 20.30. Siste opningsdag før jul m/utlodning
4. januar kl. 18.00: Juletrefest
22. februar kl. 19.00-20.30: Onsdagskafe
22. mars kl. 19.00-20.30: Onsdagskafe m/utlodning
19. april kl. 19.00-20.30: Onsdagskafe
31. mai - siste onsdagskafe før sommaren m/tur

Stad: Zion, Bryne
Kontakt: Zion Bryne ved Ingrid Tøtlandsmoen mob. 90894093

Handball for personar med utviklingshemming

Ope tilbod for alle, uansett alder, kjønn, nivå og erfaring. Fokus er på fysisk aktivitet og sosialt samvær. Det er berre å møta opp på ei trening dersom ein vil prøva ut tilbodet.

Tid: Onsdagar kl. 18.30
Stad: Brynehallen
Kontakt: Bryne håndball ved Irene Paulsen Salte, irenepaulsensalte@gmail.com / post@brynehk.no, mob. 41477190