Tilrettelagte fritidstilbod i Time kommune

Her finn du oversikt over tilrettelagte fritidstilbod i Time kommune.

For alle

Tilrettelagte tilbod til alle

Bading for alle

Tilbodet er spesielt retta mot personar med utviklingshemming eller personar med nedsett funksjonsevne. Time kommune stiller med badevakt. Du må ha med ein følgjeperson i bassenget. Tilbodet kostar 250 kr per halvår.

Tid: Torsdagar kl. 18.00 - 19.30
Stad: Sivdambassenget, Bryne
Alle som nyttar tilbodet må melda seg på i forkant. Bruk påmeldingsskjema.
Kontakt: Ingve Lende, tlf. 51776165 / ingve.lende@time.kommune.no

Golf grønn glede

Tilrettelagt tilbod som er ope for alle, uansett nivå, funksjonsevne og tidlegare erfaring.

Tid:
Tysdagar og torsdagar kl. 12 – 15 (vaksne)
Torsdagar kl. 17 – 18 (barn/ungdom)
Stad: Jæren golfklubb, Grødem
Les meir om tilbodet på nettsida til Jæren golfklubb.
Kontakt: Jæren golfklubb v/Karl Gundersen mob. 90091993

For personar med utviklingshemming

Tilrettelagte tilbod til personar med utviklingshemming

Humla fritidsklubb

Humla fritidsklubb er stengt inntil vidare.

Open fritidsklubb for vaksne over 16 år. Kafe og kiosk med servering av varm mat. Aktivitetskveldar, temafestar, konsertar og andre kulturinnslag. Ingen påmelding, her er det berre å møta opp.

Medlemskap kostar 400 kr i året og gir gratis inngang. Er du ikkje medlem betalar ein 50 kr i inngang per gong.

Tilbodet er eit samarbeid mellom Time og Klepp kommune.

Unikt teater

Gruppe som driv med dans, musikk og drama. For tida fullt. Ta kontakt for å stå venteliste. Tilbodet er eit samarbeid mellom Gjesdal, Hå, Klepp og Time kommune.

Tid: Måndagar kl. 18 - 20 (oddetalsveker)
Stad: Klepp ungdomsskule
Kontakt og påmelding: Ingve Lende tlf. 51776165 / ingve.lende@time.kommune.no

Bowling

Bowlinggruppe for unge frå og med 16 år. 89 kr kvelden for to omgangar. Betaling til Stadion Bowling før du spelar. Eventuell mat og reise kjem i tillegg. På grunn av avgrensa deltakartal må ein melda seg på.

Tid våren 2021:
Onsdagar kl. 18.30 (24. februar, 24. mars, 21. april, 19. mai, 3. juni)
Fredagar kl. 18.30 (19. februar, 19. mars, 23. april, 28. mai, 11. juni)
Påmelding: På grunn av smittevern må du melda deg på for kvar gong seinast dagen før kl. 12. Er du ikkje påmeldt kan du ikkje rekna med å spela.

  • Onsdag til Hå kulturtorg 51793530 / phr@ha.kommune.no
  • Fredag til Klepp kommune 51429867/98620078 / else.havik@klepp.kommune.no

Stad: Stadion bowling, Bryne
Kontakt Time kommune: Ingve Lende, tlf. 51776165 / ingve.lende@time.kommune.no

Musikkgruppa Bankers

Band/musikkgruppe for vaksne. Les meir om tilbodet på nettsida til Time kulturskule.

Tid: Måndagar kl. 16.45 – 18.00
Stad: Bryne skule
Kontakt og påmelding: Time kulturskule, 51776410 / kulturskulen@time.kommune.no

Regnbuen musikkgruppe for barn

Musiskgruppe for barn frå 3. trinn og oppover. Les meir om tilbodet på nettsida til Time kulturskule.

Tid: Ein gong per veke
Stad: Bryne skule
Kontakt og påmelding: kulturskulen@time.kommune.no / 51776410

Sundagstreff i Bryne kyrkje

Song, ringleik, drøs, mat og gudsteneste. Les meir om tilbodet på nettsida til Bryne kyrkje.

Tid: Sundagar kl. 18.00.
Datoar våren 2021: 
Stad: Peisestova, Bryne kyrkje
Kontakt: Bryne kyrkje, tel. 488 96 919, praxedes.slettebo@timekyrkja.no

Onsdagskafe på Zion

Tid: 19.00 - 20.30, siste onsdag i partallsveker kvar månad
Stad: Zion, Bryne
Kontakt: Zion Bryne ved Ingrid Tøtlandsmoen mob. 90894093

Handball for personar med utviklingshemming

Ope tilbod for alle, uansett alder, kjønn, nivå og erfaring. Fokus er på fysisk aktivitet og sosialt samvær. Det er berre å møta opp på ei trening dersom ein vil prøva ut tilbodet.

Tid: Onsdagar kl. 18.30
Stad: Brynehallen
Kontakt: Bryne håndball ved Merete Bjerkevoll mob. 91184845

 

Kontaktinfo

Ingve Lende
Rådgiver
E-post
Telefon 51 77 61 65
Mobil 412 20 526
Stian Langeland
Fritidssjef
E-post
Telefon 51 77 61 64
Mobil 908 23 450