BTI- betre tverrfagleg innsats

Barn og unge som treng hjelp?

Det skal vera trygt og godt for barn og unge å veksa opp i vår kommune. Stundom oppstår likevel utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det så bra. Kva gjer du dersom du lurer på om eit barn eller ein ungdom treng hjelp?

BTI - betre tverrfagleg innsats

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00