Logoped

PPT arbeider direkte med barn og vaksne, samt rettleia føresette og personale i barnehage og skule.

Logopedar

Logopedar arbeider med språk, tale og kommunikasjon. Me kan tilby kartlegging og oppfølging av:

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00