Logoped

Logopedane i PPT arbeider direkte med barn og vaksne, samt gjev råd til føresette, pårørande og personale i barnehage, skule og institusjon.

Kva gjer ein logoped?

Logopedar arbeider med språk, tale og kommunikasjon. Me kan tilby kartlegging og oppfølging av:

  • uttalevanskar
  • språkvanskar
  • taleflytvanskar (stamming og løpsk tale)
  • stemmevanskar
  • munnmotoriske vanskar
  • afasi
  • dysartri
  • dysfagi (tygge- og svelgevanskar) 


Ved behov for logopedhjelp, kan ein søka om tenester ved å nytta tilvisingskjema.
 

Tilvisingskjema til logoped, barn

 

Tilvisingskjema til logoped, voksne

 

Besøksadressen vår er:

Morenefaret 1
4340 Bryne

Kontaktinfo

Silje Helland Sotnakk
LeiarTime PPT
E-post
Mobil 90 17 64 93
Teneste- og samordningskontoret
E-post
Mobil 47 60 81 60

Adresse