Logoped

PPT arbeider direkte med barn og vaksne, samt rettleia føresette og personale i barnehage og skule.

Logopedar

Logopedar arbeider med språk, tale og kommunikasjon. Me kan tilby kartlegging og oppfølging av:

 • uttalevanskar
 • språkvanskar
 • taleflytvanskar
 • stemmevanskar
 • munnmotoriske vanskar
 • afasi
 • dysartri
 • dysfagi
 • ASK (alternativ og supplerande kommunikasjon)
   

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00