Ordførar

 Andreas Vollsund (H) er ordførar i Time kommune. 
 


Ordførar Andreas Vollsund - Klikk for stort bileteOrdførar Andreas Vollsund Ingeborg Skrudland Ordføraren er kommunen sin øvste folkevalde leiar. Ordføraren leiar møte i kommunestyret og formannskapet og har ansvar for at møta skjer i samsvar med vedtatte reglar, og at det blir treft gyldige vedtak. Ordførar har møte-, tale og forslagsrett  i alle kommunale folkevalde organ, så fremt anna ikkje er lovbestemt eller vedtatt.

 

E-post, brevpost og anna skriftleg korrespondanse vert behandla i samsvar med Lov om offentlighet i forvaltningen. 

Les ordføraren sitt vekeprogram 

Har du ein god idè, eit spørsmål eller noko du ønsker å fortalla ordføraren?
Som ordføraren ønsker eg ein open dialog med innbyggarane i kommunen.
Ein dag i månaden vil eg bruka å treffa dei av dykk som ønsker det.  Møtet vil føregå på ein kafè i Bryne.  Kor det vert vil du få ein e-post om nokre dagar før avtalt tid.
 

Kontaktinfo

Andreas Vollsund
Ordfører
E-post
Telefon 51 77 60 20
Mobil 926 99 718

Kart