Ordførar

 Andreas Vollsund (H) er ordførar i Time kommune. 
 


Ordførar Andreas Vollsund - Klikk for stort bileteOrdførar Andreas Vollsund Ingeborg Skrudland Ordføraren er kommunen sin øvste folkevalde leiar. Ordføraren leiar møte i kommunestyret og formannskapet og har ansvar for at møta skjer i samsvar med vedtatte reglar, og at det blir treft gyldige vedtak. Ordførar har møte-, tale og forslagsrett  i alle kommunale folkevalde organ, så fremt anna ikkje er lovbestemt eller vedtatt.

 

E-post, brevpost og anna skriftleg korrespondanse vert behandla i samsvar med Lov om offentlighet i forvaltningen. 

Les ordføraren sitt vekeprogram 

Har du ein godt idè, eit spørsmål eller noko du ønsker å fortalla ordføraren?
Som ordføraren ønsker eg ein open dialog med innbyggarane i kommunen.
Ein dag i månaden vil eg bruka å treffa dei av dykk som ønsker det.  Møtet vil føregå på ein kafè i Bryne.  Kor det vert vil du få ein e-post om nokre dagar før avtalt tid.

Du kan bestilla tid i kalenderen min på aktuelt tidspunkt.  Bruk knappen «reserver» på sida her.  Når du bestiller tid, må du også legga inn litt om kva du ønsker å snakka om på møtet. 
 

Bestill tid hos ordførar

Kart