Ordførar

 Andreas Vollsund (H) er ordførar i Time kommune. 
 


Ordførar Andreas Vollsund - Klikk for stort bileteOrdførar Andreas Vollsund Ingeborg Skrudland Ordføraren er kommunen sin øvste folkevalde leiar. Ordføraren leiar møte i kommunestyret og formannskapet og har ansvar for at møta skjer i samsvar med vedtatte reglar, og at det blir treft gyldige vedtak. Ordførar har møte-, tale og forslagsrett  i alle kommunale folkevalde organ, så fremt anna ikkje er lovbestemt eller vedtatt.

 

E-post, brevpost og anna skriftleg korrespondanse vert behandla i samsvar med Lov om offentlighet i forvaltningen. 

Les ordføraren sitt vekeprogram 

Har du ein godt idè, eit spørsmål eller noko du ønsker å fortalla ordføraren?
Som ordføraren ønsker eg ein open dialog med innbyggarane i kommunen.
Ein dag i månaden vil eg bruka å treffa dei av dykk som ønsker det.  Møtet vil føregå på ein kafè i Bryne.  Kor det vert vil du få ein e-post om nokre dagar før avtalt tid.

Du kan bestilla tid i kalenderen min på aktuelt tidspunkt.  Bruk knappen «reserver» på sida her.  Når du bestiller tid, må du også legga inn litt om kva du ønsker å snakka om på møtet. 
Eg har sett av desse tidene fram til sommaren: 
fredag 19. mars kl. 11.30-15.00 
fredag 9. april kl. 09.00-14.00
laurdag 10. april  kl. 11.00-15.00
fredag 7. mai kl. 09.00-14.00
fredag 28. mai kl. 10.00-14.00
torsdag 10. juni kl. 09.00-14.00 

Bestill tid hos ordførar

Kontaktinfo

Andreas Vollsund
Ordfører
E-post
Telefon 51 77 60 20
Mobil 926 99 718

Kart