Ordføraren sin vekeplan

Veke 24

Måndag 10. juni
Kl. 10:00 - 11:00 - Tlf.møte

Tysdag 11. juni
Kl. 09:30 - 11:30 - Teams-møte med Statsforvaltaren
Kl. 13:00 - 15:30 - Eiermøte Jæren Industripartner

Onsdag 12. juni
Kl. 11:00 - 14:00 - Ordførarmøte
Kl. 14:00 - 15:30 - Møte i Repr.skapet RBR

Torsdag 13. juni
Kl. 10:00 - 11:00 - Utdeling byggeskikkpris
Kl. 12:00 - 15:00 - 10 års jubileum - Vestly  

Fredag 14. juni
Kl. 09:00 - 12:00 - Møte med Helse Vest
Kl. 12:00 - 13:30 - Time frivillighetssentral


Me gjer merksam på at programmet kan bli endra i løpet av veka