Politiske møte i november og desember

Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

November

Kontrollutvalet

måndag

14  november

kl 08.30

Senior- og brukarrådet

måndag

14. november

kl 11.30

Administrasjonsutvalet

tysdag     

15. november

kl 08.00

Ungdomsrådet

tysdag

15. november

kl 15.45

Barn og unges kommunestyre

torsdag

17. november

kl 10.00

Utval for levekår

onsdag

16. november

kl 15.15

Utval for lokal utvikling

torsdag

17. november

kl 13.00

Formannskapet

tysdag

22. november

kl 09.00

 

 

 

 

 

Desember

Utval for lokal utvikling

torsdag

  8. desember

kl 13.00 

Kommunestyret

tysdag

13. desember

kl 12.00