Politiske møte i mars

Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

Senior- og brukarrådet

måndag

6. mars

kl 11.30

Ungdomsrådet

tysdag

7. mars

kl 15.45

Utval for levekår

onsdag

8. mars

kl 13.00

Utval for lokal utvikling

torsdag

9. mars

kl 13.00

Utval for levekår

(Jærskulen fellesmøte)

tysdag

14. mars

kl 14.00

Formannskapet

tysdag

21. mars

kl 09.00

Kommunestyret

tysdag

28. mars

kl 17.00