Politiske møte i mars

Grunna smittevern blir møta direkteoverført via nettsida til kommunen, og kan og sjåast i opptak.
Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

 

Senior-og brukarrådet

måndag

 8.  mars

kl 11.30

Ungdomsrådet

tysdag

 9.  mars

kl 15.30

Utval for levekår

onsdag

10. mars

kl 15.15

Utval for lokal utvikling

torsdag

11. mars

kl 13.00

Valstyret

tysdag

16. mars

kl 08.00

Formannskapet

tysdag

16. mars

kl 09.00

Utval for levekår

tysdag

23. mars

kl 15.30