Politiske møte i mai og juni

Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

Mai

     

Kommunestyret

tysdag

  3. mai

kl 17.00

Utval for lokal utvikling - ekstramøte torsdag 19. mai kl 17.00
Kontrollutvalet måndag 23. mai kl 08.30

Senior- og brukarrådet

måndag

30. mai

kl 11.30

Ungdomsrådet

tysdag

31. mai

kl 15.30

 

 

 

 

Juni

 

 

 

Utval for levekår

onsdag

  1. juni

kl 15.15

Utval for lokal utvikling

torsdag

  2. juni

kl 13.00

Kontrollutvalet

måndag

13. juni

kl 08.30

Formannskapet

tysdag

14. juni

kl 09.00

Kommunestyret

tysdag

21. juni

kl 17.00