Politiske møte i januar og februar

Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

Januar

Senior og brukarrådet

måndag

25. januar

kl. 11.30

Ungdomsrådet

tysdag

26. januar

kl. 15.30

Utval for levekår

onsdag

27. januar

kl. 15.15

Utval for lokal utvikling

torsdag

28. januar

kl. 13.00

 

 

 

 

Februar

 

 

 

Kontrollutvalet

måndag

7. februar

kl.08.30

Administrasjonsutvalet

tysdag

8. februar

kl.08.00

Formannskapet

tysdag

8. februar

kl.09.00

Kommunestyret

tysdag

15. februar

kl.17.00