Politiske møte i august og september

Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

August

     

Senior- og brukarrådet

måndag

29. august

kl 11.30

Ungdomsrådet

tysdag

30. august

kl 15.30

Utval for levekår onsdag 31. august kl 15.15

September

 

 

 

Utval for lokal utvikling

torsdag

1. september

kl 13.00

Administrasjonsutvalet

tysdag

6. september

kl 08.00

Formannskapet

tysdag

6. september

kl 09.00

Kontrollutvalet  måndag 12.  september kl 08.30
Kommunestyret tysdag 20. september kl 17.00