Politiske møte i april

Grunna smittevern blir møta direkteoverført via nettsida til kommunen, og kan og sjåast i opptak.
Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

 

Senior-og brukarrådet

måndag

12. april

kl 11.30

Ungdomsrådet

tysdag

13. april

kl 15.30

Utval for levekår

onsdag

14. april

kl 15.15

Kontrollutvalet

måndag

26. april

kl 08.30

Administrasjonsutvalet

tysdag

27. april

kl 08.00

Formannskapet

tysdag

27. april

kl 09.00

Utval for lokal utvikling

torsdag

29. april

kl 13.00