Politiske møte i april

Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

Kontrollutvaletmåndag

15. april

kl. 08.30
Senior- og brukarrådetmåndag

15. april

kl. 11.30
Ungdomsrådettysdag

16. april

kl. 15.45
Utval for levekåronsdag

17. april

kl. 14.00
Utval for lokal utviklingtorsdag

18. april

kl. 13.00
Administrasjonsutvalettysdag

23. april

kl  08.00
Formannskapettysdag

23. april

kl. 09.00