Kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2024.

Time kommunestyre vedtok i møte den 12.12.23 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2024.

Endringane og nye prisar finn du nedanfor, eller du kan kontakta innbyggarservice i Time rådhuset på telefon 51 77 60 00.

Her finn du oversikt over kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2024. (PDF, 898 kB)

Mangelfull tabell på s. 4 i prisheftet - her finn de korrekt tabell (PDF, 96 kB)

Vedtak - Årsbudsjett 2024. (PDF, 343 kB)