Kommunal påskjønning - Kulturprestasjonar 2020

Til lag og foreningar som har utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2020.

Kommunal påskjønning kan bli gitt til einskildpersonar eller lag som har vunne offisielle Norgesmeisterskap, eller teke medalje i Nordisk, EM, VM eller OL.

Påskjønning gjelder junior, senior og veteran.

Vi ber om skriftleg melding om namn, adresse og opplysning om prestasjon til Time kommune via elektronisk skjema innan 10. desember 2020.