Kommunal påskjønning - Kulturprestasjonar 2020

Til lag og foreningar som har utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2020.

Kommunal påskjønning kan bli gitt til einskildpersonar eller lag som har vunne offisielle Norgesmeisterskap, eller teke medalje i Nordisk, EM, VM eller OL.

Påskjønning gjelder junior (året ein fyller 16), senior og veteran.

Vi ber om skriftleg melding om namn, adresse og opplysning om prestasjon til Time kommune via elektronisk skjema innan 11. desember 2020.