• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kommunal påskjønning av kulturprestasjonar

Kommunal påskjønning - kulturprestasjonar

 1. Kommunal påskjønning kan bli gitt til einskildpersonar eller lag som har vunne offisielle Norgesmesterskap, eller har teke medalje i Nordisk, EM, VM eller OL.

  Påskjønning gjeld junior (året ein fyller 16), senior og veteranar.
  Aldersbestemte klassar yngre enn junior kjem ikkje inn under ordninga.
   
 2. Kommunal påskjønning kan ein og gje til einskildpersonar eller lag som har oppnådd annerkjenning for offisielle nasjonal/internasjonal allmennkulturelle prestasjonar nasjonalt/internasjonalt.
   
 3. Individuelle utøvarar får påskjønning frå den kommunen der deltakaren bur, sjølv om deltakaren representerer eit lag som er registrert i ein annan kommune.

  Når eit lag skal ha påskjønning får alle deltakarane påskjønning i den kommunen der laget er registrert.
   
 4. Dersom det kan vera tvil om ein kulturprestasjon er av ein slik karakter at han bør bli påskjønna, blir saka avgjort av ordføraren og leiaren av hovudutval for levekår.
   
 5. Ved årsskifte blir det arrangert ei samkome for å heidra og dele ut dei kommunale påskjønningane. Kommunen kan og sende blomar straks etter at prestasjonen er utført.
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader