KOMMUNAL PÅSKJØNNING - KULTURPRESTASJONAR 2019

Til lag og foreningar som har utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2019.

Kommunal påskjønning kan bli gitt til einskildpersonar eller lag som har vunne offisielle Norgesmeisterskap, eller teke medalje i Nordisk, EM, VM eller OL.

Påskjønning gjelder junior (året ein fyller 16), senior og veteran.

Vi ber om skriftleg melding om namn, adresse og opplysning om prestasjon til Time kommune, e-post: postmottak@time.kommune.no eller via elektronisk skjema innan 6. desember 2019.