Reguleringsplanar under arbeid


I tabellen under ser du alle reguleringsplanar som er under arbeid i Time kommune.

For å få meir informasjon om planane, trykk på lenka "Vis i kart". Når du kjem inn i kartet kan du klikka på planområdet og deretter trykka på plannamnet som kjem opp i lista:
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Reguleringsplanar under arbeid
Kart PlanID Plannamn
Vis i kart 0550.00 Detaljregulering for svømmehall, Bryne
Vis i kart 0547.00 Detaljregulering for jordforbedring og massepåfylling, Trædet
Vis i kart 0543.00 Detaljregulering for utvidelse av Jæren DPS, Bryne
Vis i kart 0542.00 Detaljregulering for fv 44 sør for fv 4444
Vis i kart 0541.00 Områdeplan for BL1, BLF1 og GL2, Lye
Vis i kart 0538.00 Detaljregulering for fv 506, Salen - Aasen, vegutbedring
Vis i kart 0535.00 Detaljregulering for næringsområde NB4, Håland
Vis i kart 0527.00 Områdeplan for NB1, NB2 og NB3, Svertingstad
Vis i kart 0526.00 Detaljregulering for offentlig omsorgstjeneste i Åvegen/ Grødelandsvegen 23, Bryne
Vis i kart 0525.00 Detaljregulering for bustader langs Tinghaugvegen, Bryne
Vis i kart 0524.00 Detaljregulering for bustader i Gamle Hognestadvegen og Jacob bakars veg
Vis i kart 0523.00 Detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg med avkjørsel til Åslandsvegen, Kvarnaland
Vis i kart 0522.00 Områdeplan for bustad og næring i Kvernaland sentrum
Vis i kart 0521.00 Detaljregulering for næringsområde TN3, Kvernaland
Vis i kart 0520.00 Detaljregulering for boliger i O.G. Kvernelands veg 22, 24 og 26
Vis i kart 0509.00 Detaljregulering for bustader ved Skogsvegen, Kvernaland
Vis i kart 0507.00 Områdeplan for S12 og S15, Bryne sentrum
Vis i kart 0506.00 Områdeplan for Storgata, Bryne
Vis i kart 0502.00 Detaljregulering for fv 504 Buevegen, Osland-Skrettingland
Vis i kart 0492.00 Områdereguleringsplan for Bryne sentrum vest
Vis i kart 0447.00 Detaljregulering for gang- og sykkelveg, Undheim - Årrestad - Taksdal
Vis i kart 0444.00 Detaljregulering for massedeponi på Reiten, sydaust for Skaraberget

Kontaktinfo

Planavdeling
E-post
Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00