Planstrategi

Planstrategi for Time 2019-2023.

Planstrategien (PDF, 2 MB) klargjer kva planoppgåver kommunen skal starta opp eller vidareføra for å legga til rette for ei ønska utvikling i kommunen. Planstrategien er kommunestyret si prioritering av planoppgåver for valperioden.

Kontaktinfo

Planavdeling
E-post
Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00