Seksjonering

Seksjonering vil seia å dela opp ein bygning i fleire eigarseksjonar (bustad- eller næringsseksjonar), slik at fleire kan eiga kvar sin del av bygningen.

Dette får du
  • Du får delt opp bygningen i fleire eigarseksjonar, og fordelt eventuelt uteareal til ein eller fleire seksjonar.
  • Du får dokumentasjon med plassering av eigarseksjonar og fordeling av sameigebrøk.
  • Du får eit matrikkelbrev.
  • Ved fordeling av uteareal, får du eksklusiv bruksrett til utearealet på din del av eigedommen.
  • Koordinatbestemte bruksrettsgrenser.
  • Offentlege grensemerke, om dette er mogleg og ønskeleg.

 

Prisar

Priseksempel, 2021:

Nybygg
1 - 4 seksjonar: kr. 11 400,-
5 - 10 seksjonar: kr. 14 000,-
Frå 11 seksjonar: kr. 14 000,- + tillegg per ny seksjon kr. 400,-

Eksisterande bygg
1 - 4 seksjonar: kr. 14 000,-
5 - 10 seksjonar: kr. 16 500,-
Frå 11 seksjonar: kr. 16 500,- + tillegg per ny seksjon kr. 400,-

Reseksjonering
1 - 4 seksjonar: kr. 16 500,-
5 - 10 seksjonar: kr. 19 100,-
Frå 11 seksjonar: kr. 19 100,- + tillegg per ny seksjon kr. 400,-

Synfaring
Synfaring av eigedom: kr. 2 400,-

Gebyr for tilleggsareal per eigarseksjon:

  • areal frå 0 til 50 m²: kr. 11 800,-
  • areal frå 51 til 250 m²: kr. 14 400,-
  • areal frå 251 til 2000 m²: kr. 17 800,-
  • areal frå 2001 m²: 17.800 + kr. 1 300,- per påbegynte dekar
Slik søker du

Søknadsskjema og rettleiing finn du på Regjeringen.no.