Temakart

Kommunen har utarbeida ulike temakart som du kan lasta ned gratis.


Vegnamnkart

 

Skulekrinsar

Skulekrinsar, Time kommune (A2) (PDF, 10 MB).

 

Rodekart

Ved innsamlingsaksjonar og liknande kan eit rodekart vera til hjelp for at ein ikkje skal gå fleire gonger til same hus. På eit rodekart har me delt inn eit område i endå mindre område, som skal passa for ein person å gå (eller køyra) over på ein ettermiddag. Ta kontakt med kommunen om du ønsker desse tilsendt.

 

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00