Kartportal

Kommunen sin kartportal viser kart på to ulike måtar; i ein enkel versjon og i ein avansert versjon. Er du privatperson, tilrår me at du nyttar den enkle, som òg er tilpassa handhaldte einingar. Den avanserte versjonen er retta mot profesjonelle og spesielt interesserte, og inneheld fleire funksjonar.

 

Enkel kartportal (tilpassa alle typar einingar)

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Avansert kartportal (fungerer best på PC)

Klikk for stort bilete

 

 

 

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00