Bestilling av digitale kartdata


Digitale kartdata i SOSI-format kan bestillast frå Ambita. Desse kan nyttast til å laga ulike kart og 3D-modellar.