Eigedomsarkiv før 2011

Arkiva for byggesak og eigedom er digitaliserte og tilgjengelege på nett.

Me tilbyr innbyggarane å søka i eigedomsarkivet 

Bevaring av eldre arkiv samtidig med at ein effektivt kan nytta eldre saker til ny saksbehandling er ein av hovudgrunnane til at kommunen nå har digitalisert dette arkivet.

 
Nokre av dokumenta er stengde/lukka. I dette tilfellet  ta kontakt med kommunen  for å få innsyn.

Klikk alltid på pila framfor dokumentet, også om dokumentet er låst. Ofte er det ein del underdokument som er opne og de får den informasjon som faktisk er tilgjengelig, for eksempel teikningar.

 

Søk i vårt eigedomsarkiv

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00