Universell utforming

Det som er nødvendig for nokre, er godt for alle.

Universell  utforming har høgt fokus i Time kommune.

Universell utforming handler om å skapa gode, inkluderande lokalsamfunn der alle kan delta. KS, Komunenes sentralforbund, har laga eksempelsamlinga «Nyttig for alle, nødvendig for noen», der gode eksempel er presenterte. Time kommune har med tre: Time kyrkje, Midtgardsormen og Stemmen park på Kvernaland.

Rogaland fylkeskommune har kartlagt mange offentlege bygg og uteområde i Rogaland. Informasjonen er lagt ut på nettsida www.tilgjengelighet.no. Her kan du finna informasjon om tilgjenge til mange turområde og offentlege bygg i kommunen.

Gje oss tilbakemelding

Vi ønskjer tilbakemelding frå innbyggarar i Time

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

     

Du kontaktar oss via:

Kontaktinfo

Kontakt oss
E-post