Universell utforming

Det som er nødvendig for nokre, er godt for alle.

Arbeidet med universell utforming har høgt fokus i Time kommune. Universell utforming handler om å skapa gode, inkluderande lokalsamfunn der alle kan delta. KS, Komunenes sentralforbund, har laga eksempelsamlinga «Nyttig for alle, nødvendig for noen», der gode eksempel er presenterte. Time kommune har med tre: Time kyrkje, Midtgardsormen og Stemmen park på Kvernaland.

 

Rogaland fylkeskommune har kartlagt mange offentlege bygg og uteområde i Rogaland. Informasjonen er lagt ut på nettsida www.tilgjengelighet.no. Her kan du finna informasjon om tilgjenge til mange turområde og offentlege bygg i kommunen.

 

Kontaktperson for arbeid med universell utforming hos oss er Magne Bartlett.

Kontaktinfo

Magne Bartlett
Rådgiver
E-post
Telefon 51 77 61 55
Mobil 476 09 320
Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00