Universell utforming

Det som er nødvendig for nokre, er godt for alle.

Arbeidet med universell utforming har høgt fokus i Time kommune. Universell utforming handler om å skapa gode, inkluderande lokalsamfunn der alle kan delta. KS, Komunenes sentralforbund, har laga eksempelsamlinga «Nyttig for alle, nødvendig for noen», der gode eksempel er presenterte. Time kommune har med tre: Time kyrkje, Midtgardsormen og Stemmen park på Kvernaland.

 

Rogaland fylkeskommune har kartlagt mange offentlege bygg og uteområde i Rogaland. Informasjonen er lagt ut på nettsida www.tilgjengelighet.no. Her kan du finna informasjon om tilgjenge til mange turområde og offentlege bygg i kommunen.

 

Kontaktperson for arbeid med universell utforming i Time er Anne Reidun Garpestad.

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00