Innbyggarservice

Innbyggarservice (tidlegare Servicetorget) held til på rådhuset, inngang A, og svarer på henvendingar i ekspedisjonen, på sentralbord, e-post og Facebook. I dei sakene kor Innbyggarservice ikkje kan hjelpa, vil dei visa deg vidare til rett person/avdeling i kommunen.

Opningstider:
Måndag-fredag 09.00–15.00.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon +47 51 77 60 00