Organisasjonssjef

Leiar for Organisasjonsavdelinga er organisasjonssjef Odd Magne Amdahl. 

Innan stabsområdet Organisasjon ligg oppgåver som 

  • organisasjonsutvikling  (HR)  
  • lønn og personal
  • dokumentsenter
  • advokatar
  • rådhuskantine 

Stabsområdet skal bistå verksemdleiarane og gje leiarstøtte på sitt område.

 

Organisasjonssjef Odd Magne Amdahl - Klikk for stort bileteOdd Magne Amdahl