Økonomisjef

Leiar for økonomiavdelinga er økonomisjef Sami Munawar

I økonomiavdelinga ligg oppgåver som 

  • rekneskap og budsjett 
  • innkjøp og innkjøpsavtalar
  • planarbeid og analyse
  • kontrollar

 

portrett av økonomisjef Sami Munawar - Klikk for stort bileteØkonomisjef Sami Munawar Linn Iren Nilsen Oppedal