Leiar Samfunnskontakt og digital utvikling

Leiar for stabsområdet Samfunnskontakt og digital utvikling er Reid Ivar B. Dahl.

I stabsområdet ligg mellom anna oppgåver som:            

  • politisk sekretariat
  • innbyggarservice
  • kommunikasjon
  • skjenkesaker
  • sekretariat for næringsgruppa
  • dokumentsenter
  • plan- og budsjettarbeid
  • digitalisering
  • IKT drift
  • personvernombod