Kommunalsjef Samfunn

Leiar for tenesteområdet samfunn er  kommunalsjef Anne-Kristin Gangenes

Innbyggarane skal vera sikra 

 • førebyggande helsearbeid.      
 • nødvendig helsehjelp.
 • hjelp til nødvendig livsopphald.
 • kultur- bibliotek- og fritidstilbod. 
 • kommunaltekniske tenester.
 • planlegging, utbygging.
 • drift- og vedlikehald av kommunale bygg, anlegg og uteområde.
 • nødvendig oppfølging av landbruks- miljø- og kulturverninteresser.

I tenesteområdet er desse verksemdene

 • Eigedom
 • Flyktningetenesta 
 •  Helse- og rehabilitering  
 • Kultur 
 • Nav Klepp/Time 
 • Plan og utbygging 
 • Samfunn- og landbruksforvaltning 

Tenesteområdet har som oppgåve å driva og utvikla allmenne tiltak og tenester for innbyggarane. 

Anne-Kristin Gangenes Kommunalsjef samfunn - Klikk for stort bileteAnne-Kristin Gangenes

Kontaktinfo

Anne-Kristin Gangenes
Kommunalsjef
E-post
Telefon 51 77 62 02
Mobil 990 99 353