Kommunalsjef Samfunn

Leiar for tenesteområdet samfunn er kommunalsjef Anne-Kristin Gangenes.

Tenesteområdet har som oppgåve å driva og utvikla allmenne tiltak og tenester for innbyggarane. 

 

 • Førebyggande helsearbeid.      
 • Kultur- bibliotek- og fritidstilbod. 
 • Kommunaltekniske tenester.
 • Planlegging, utbygging.
 • Drift- og vedlikehald av kommunale bygg, anlegg og uteområde.
 • Nødvendig oppfølging av landbruks- miljø- og kulturverninteresser.

I tenesteområdet er desse verksemdene:

 • Eigedom
 • Kommunalteknikk
 • Plan og forvalting
 • Kultur

 

Portrett av Anne-Kristin Gangenes - Klikk for stort bileteAnne-Kristin Gangenes Linn Iren Nilsen Oppedal

 

Organisasjonskart_Samfunn - Klikk for stort bilete