Kommunalsjef Oppvekst

Leiar for tenesteområdet oppvekst er kommunalsjef Eskil Nygaard. I 2024 er Pamela Sudmann konstituert leiar.


Tenesteområdet omfattar:

  • Barnehagar 
  • Barneskular med skulefritidsordning
  • Ungdomsskular 
  • Helsestasjonsteneste
  • Barnevern 
  • Time kulturskule
  • Bryne kompetansesenter
  • Flyktningtenesta Time og Klepp
Konstituert kommunalsjef Pamela Sudman - Klikk for stort bileteKonstituert kommunalsjef oppvekst Pamela Sudman

Tenesteområdet skal i nært samarbeid med føresette fremma læring og danning som grunnlag for at barn og unge skal ha lyst på livet og evne til å meistre det.

Organisasjonskart_Oppvekst - Klikk for stort bilete