Kommunalsjef Oppvekst

Leiar for tenesteområdet oppvekst er kommunalsjef  Eskil Nygård

Vi arbeider  førebyggande gjennom å gje rett hjelp til rett tid på rett plass. 
Tenesteområdet omfattar

  • helsestasjonsteneste
  • barnevern 
  • barnehagar 
  • skular med skulefritidsordning  
  • pedagogisk psykologisk teneste 
  • kulturskule 
  • Bryne kompetansesenter.

Kommunalsjef Oppvekst  - Klikk for stort bileteKommunalsjef Oppvekst Eskil Nygård 

Tenesteområdet skal i nært samarbeid med føresette fremma læring og danning som grunnlag for at barn og unge er i stand til å meistra livet saman med andre.

Kontaktinfo

Eskil Nygaard
Kommunalsjef
E-post
Telefon 51 77 61 83
Mobil 905 83 484