Verneområde i Time

Det ligg 10 landskapsvernområde og naturreservat i Time. I tillegg er det mange registrerte naturtypar og viltområde.

Kart og beskriving av verneområde, naturtypar og viltområde finn du i kartsystemet Naturbase eller som PDF kart (PDF, 2 MB).

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00