Miljøfyrtårn

Time kommune er ein Miljøfyrtårn-kommune.

Miljøfyrtårn er Noregs mest brukte miljøsertifikat for bedrifter og organisasjonar som vil dokumentere miljøinnsatsen sin og vise samfunnsansvar.

Gå inn på Miljøfyrtårn sin nettside for å lære meir om kvifor ein bør Miljøfyrtårnsertifisere seg og korleis ein blir sertifisert:

Miljøfyrtårn 

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00