Hvem skal kontaktes ved forurensning?

Svært alvorlig akutt forurensning: Ring brannvesenet på 110 og deretter Time kommune på 51 77 60 00

 

Akutt forurensning: Ring brannvesenet på 51 50 22 00 og deretter Time kommune på 51 77 60 00

 

For øvrige henvendelser knyttet til miljø, natur og forurensning send e-post til Time kommune (post@time.kommune.no) eller ring Time kommune på 51 77 60 00

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00