Telefonnummer

Kontaktinformasjon for SUS
Telefon 909 99 270

Avdeling Bryneheimen Vibå

Vakttelefon: 480 58 444

Kontaktperson Mari Elise Almås
Kontor: 51 77 62 89
Mobil: 932 68 156

Ambulerande teneste

Avdelingstelefon: 970 06 859

Avdelingsleiar Astri Rosland
mobil: 959 15 934
kontor: 51 77 60 46

Bryneheimen

Resepsjonen                 

Tlf.  51 77 65 50  frå klokka 7.30 til 15.00 på kvardagar.

Bryneheimen 1. etasje

Vakttelefon sjukepleiar  916 29 431

Sør tlf. 901 54 832                                                                                                                  
Vest tlf. 916 09 569                                                                                                                   
Nord tlf. 918 45 729    

Avdelingsleiar Renate Iversen
Kontor 51 77 65 72  mobil 958 09 531                                                                                                                
       

Bryneheimen 2. etasje

Vakttelefon sjukepleiar 951 61 039

Sør tlf. 468 50 563        
Vest tlf. 917 93 524                                                                                                                     
Nord tlf. 414 26 185

Avdelingsleiar May Karoline Aasrud
Kontor 51 77 65 71 mobil 414 67 911         

Bryne aktivitetssenter

Kontakttelefon: 941 44 174

Avdelingsleiar Tove Merete Vorland, mobilnr: 902 11 349

Bufellesskap Sivdamsenteret

Vakttelefon 47890940 / 95471552

Konstituert avdelingsleiar Jeanette Øyen

Dagsenter for eldre

Avdelingsleiar Maria Lisa Skulbru Knutsen

 

Vakttelefon dagsenter    415 27 245

 

Foren

Telefon personal base: 913 35 172

Avdelingsleiar Tordis Winstrup, mobilnr. 934 18 314

Heimetenesta kontaktinformasjon

Sone Aust

Adresse: Røyrvika 10, 4344 Bryne

Vakttelefon:  911 11 570

Avdelingsleiar Jeanette Øyen  51 77 60 26 / 452 04 744

Sone Nord 

Adresse: Gamle Åslandsvegen 27, 4355 Kvernaland

Vakttelefon heimetenesta: 951 49 983 

Vakttelefon omsorgsbustadane:  415 27 917

Dagsenter for eldre: 415 27 245

Avdelingsleiar Maria Lisa Skulbru Knutsen 51 77 83 07  / 988 64 805

Sone Vest

Adresse: Røyrvika 10, 4344 Bryne

Vakttelefon: 415 77 088

Vakttelefon Bukollektiv 478 90 940

Konstituert avdelingsleiar Jeanette Øyen  51 77 60 26 / 452 04 744

Holmebakken

Telefon personalbase: 51 77 61 32
Vakttelefon 1: 916 65 620
Vakttelefon 2: 916 68 426
 

Avdelingsleiar Emile Øines, mobilnr. 454 22 870

Helsefremmande heimebesøk

Kontaktperson Anne-Merete Hauge Håland

Kontakttelefon 959 94 331

Hukommelsesteam

Demenskoordinator Bente Dagmar Aaberg Lura

Kontor  51 77 60 87
Mobil    904 07 110

E-post demenskoordinator@time.kommune.no

Kolheia

Kontakt telefon. 970 06 859

Avdelingsleiar Astri Rosland
mobil: 959 15 934
kontor: 51 77 60 46

 

Kontaktinformasjon for SUS

Kontakttelefon


Telefon 909 99 270 

Eigensøknad frå pasientar

Eigensøknadsskjema kan sendas til:
Time Kommune
Postboks 38
4349 Bryne

eller via  sikker digital innsending til kommunen. 

Koordinerande eining

Systemkoordinator Anneth Svela, telefonnr. 402 16 400

Teneste- og samordningskontor, telefonnr. 476 08 160

Korttid- og rehabiliteringsavdelinga, Sivdamheimen

Vakttelefon sjukepleiar 482 79 479

Avdelingskontor tlf. 51 77 63 65
Gruppe 1 tlf. 51 77 63 83
Gruppe 2 tlf. 51 77 63 84
Gruppe 3 tlf. 51 77 63 67

Avdelingsleiar Anlaug Øie
epost: anlaug.oie@time.kommune.no
Telefon kontor 51 77 63 66 / mobil 476 28 866

Verksemdsleiar Kristine Ims Larsen mobil: 995 95 262
epost: kristine.ims.larsen@time.kommune.no

Kreftkoordinator

Kontortid mandag til fredag klokka  08.00 til 15.00

Kreftkoordinator Evy-Ann Helle
Kontor 51 77 63 49
Mobil   482 02 107

 Send e-post Til Evy-Ann Helle
 

Kringlemyr/Linevegen

Vakttelefon: 991 66 425

Telefon personal base: 51 77 61 49 

Avdelingsleiar Anita Ås mobil: 908 14 821

Kvardagsrehabilitering

Koordinator Anne-Merete Hauge Håland

Kontakttelefon 959 94 331

Kvernaland avlasting- og barnebustad

Telefon personal base: 51 77 65 46 / 952 205 72

Avdelingsleiar Lene Bærheim Halvdorsen mobil: 902 72 363

Kvernaland Omsorgssenter

Adresse: Gamle Åslandsvegen 27, 4355 Kvernaland

 

Avdelingsleiar Maria Lisa Skulbru Knutsen:  51 77 83 07  / 988 64 805

Vakttelefon heimetenesta Nord: 951 49 983 

Vakttelefon omsorgsbustadane:  415 27 917

Dagsenter for eldre: 415 27 245

 

Lege og legevakt
Meistringssenteret - Psykisk- helse og rusarbeid

Telefon personal base: 905 35 897

Avdelingsleiar Cathrine Kleppe
mobil 473 88 387 

Røyrvika

Telefon personal base: 957 52 648

Avdelingsleiar Bjørg Bø Mc Dowell 
mobil 
958 18 646 

Sivdamheimen

Resepsjonen

Tlf.  51 77 63 65 frå klokka 07.30 til 15.00 på kvardagar.
Når resepsjonen er stengt er kontakttelefon: 482 79 479.

Demensavdelinga 1.etg. Sivdamheimen

Vakttelefon 476 52 075

Gul avdeling  tlf. 51 77 63 80
Blå avdeling  tlf. 51 77 63 81
Rød avdeling tlf. 51 77 63 82

Avdelingsleiar Mari Elise Almås
Kontor 51 77 62 89  mobil 932 68 156

 

Time frivilligsenter kafe og aktivitet

Time frivilligsenter: tlf. 51 77 61 68 / 901 55 337
Leiar: Anita Morales Stokdal

Kafe, midagsservering og catering: tlf. 51 77 62 74
Leiar: Lise Solsvik

Svendsenhuset

Kontakt telefon: 915 28 231

Avdelingsleiar Cathrine Kleppe

mobil 473 88 387

 

 

Svertingstad

Telefon personal base: 954 96 086

Avdelingsleiar Astri Rosland
mobil 959 15 934
kontor 51 77 60 46

 

Teneste- og samordningskontor

Telefon: 476 08 160

Leiar Sølvi Hadland, mobilnr: 997 12 452

Vardheia

Telefon personal base: 416 25 424

Avdelingsleiar Eli Westerlund Goodwin mobil: 471 72 307

 

 

Vibå dagsenter

Vakttelefon Vibå dagsenter Sivdamheimen: 958 79 513

Vakttelefon Vibå dagsenter Bryneheimen: 480 58 444

Kontaktperson Mari Elise Almås
Kontor 51 77 62 89
Mobil   932 68 156

Artikkelliste

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00