ⓘ Aktuell informasjon

Helsestasjonar

Bryne helsestasjon
held til i første etasje i Hulda Garborgsveg 8, 4344 Bryne.

Telefontid:   måndag-fredag kl. 08.00-13.00 
Opningstid: måndag-fredag kl. 07.30-15.00
Telefon: 51 77 62 36.

Frøyland helsestasjon

Adresse: Kverneland omsorgssenter, Gamle Åslandsvegen 27, 4355 Kvernaland.
Opningstid: måndag kl. 08.00-12.30, tysdag og onsdag kl. 08.00-15.00.
Telefon: 51 77 83 00

Undheim helsestasjon

Adresse: Undheim skule, Bjønnholen, 4342 Undheim
Opningstid: tysdag kl. 08.00-13.00.
Telefon: 51 77 65 99.

 

Her kan du gå inn på eiga nettside for helsestasjontenesta i Time kommune.

Nettside til helsestasjonen i Time

Helsestasjon gjev eit gratis tilbod til gravide, til alle barn i alderen 0 - 5 år og deira familiar. Helsestasjon ønskjer å vera ein stad der foreldre kan koma med små og store utfordingar i kvardagen. 

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei høyrer til. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet. Helsesjukepleiar ved den enkelte skule har ansvar for skulehelsetenesta. Skulelegen er medisinsk fagleg ansvarleg for tenesta.

 

 Time helsestasjon si nettside.

Reisevaksinering

Satsar for betaling av reisevaksinering

Vaksine

Pris pr. dose

Tetanus

kr. 155,-

Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio (revaksinering)

kr. 375,-

Hepatitt A, vaksne

kr. 370,-

Hepatitt A, barn t.o.m. 15 år

kr. 320,-

Hepatitt B, vaksne

kr. 325,-

Hepatitt B, barn t.o.m. 15 år

kr. 260,-

Twinrix, hepatitt A + B, vaksne

kr. 620,-

Twinrix, hepatitt A + B for barn t.o.m. 15 år

kr. 450,-

Meningokokk A + C + W + Y

kr. 450,-

Meningokokk B

kr.1055,-

Gul feber

kr. 440,-

Skogflått encephalitt, vaksne

kr. 425,-

Skogflått encephalitt barn t.o.m. 15 år

kr. 409,-

Japansk encefalitt

kr. 950,-

 

Kolera pr dose kr. 470,-

Rabies

kr. 735,-

Tyfoid

kr. 265,-

Polio

kr. 210,-

Vivotif

kr. 295,-

Gardasil 9, HPV-vaksine

Kr. 1674,-

Influensavaksine

kr. 120,-

BCG, tuberkulose. Gratis vaksine, konsultasjon

kr. 250,-

MMR-vaksine er gratis, men konsultasjon

kr. 250,-

Konsultasjonsgebyr, 1. gong

kr. 250,-

Konsultasjonsgebyr, oppfølging

kr. 200,-

Konsultasjon, barn 0 år t.o.m. 15 år

kr. 150,-

Duplikat av vaksinasjonskort

kr. 100,-

Jordmor

Jormortenesta er

 

  • oppfølging etter fast program og individuelle behov
  • oppfølging av rusmiddelavhengige
  • samtale om levevanar under graviditeten
  • ammerettleiing
  • prevensjonsrettleiing
  • heimebesøk av jordmor innan tredje dag etter heimreise frå sjukehuset

Bestill time så tidleg som mogleg etter oppdaga graviditet.

 

All info finn du på her nettsia vår for helsestasjonen i Time.

 

 

 

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er for ungdom opp til 22 år som bur i kommunen eller går på skule her. Her jobbar helsesjukepleiar, jordmor og lege som er vande til å snakka med ungdom om ulike tema, som kropp og helse, prevensjon, psykisk helse o.l.

Helsestasjonen er open:
tysdag  14.00-16.00 (lege frå 14.00-15.30)
onsdag 14.00-16.00 (lege frå 14.00-15.30)

Kontakttelefon : 975 75 084 eller 51 77 63 04 

  • me har taushetsplikt
  • ingen timebestilling 
  • gratis tilbod.

Adresse: Hulda Garborgsveg 8, Bryne,  vis a vis Storstova 

Lik oss gjerne på facebook: «Helsestasjon for ungdom Time kommune»

Bekymra for eit barn eller ein ungdom?

Kontaktinfo

Marianne Nesbø
Leder
E-post
Telefon 51 77 62 32
Mobil 92 45 46 17
Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00

Kart