Familiesenter

På Familiesenteret kan du få støtte og rettleiing i foreldrerolla. Tilbodet er retta mot familiar med barn i alderen 0-18 år.

Familiesenteret kan tilby:

  • Samtalar med heile, eller delar av familien
  • Individuelle samtalar
  • Foreldrerettleiing etter Marte Meo metoden
  • Grupperettleiing for foreldre etter Webster Stratton-programmet «Dei utrulege åra» (DUÅ)
  • Grupper for barn og unge som har foreldre med helsemessige utfordringar som psykiske vanskar, kronisk sjukdom, eller som strevar med rus
  • Samarbeid med andre tenester etter behov

Kven kan oppsøka oss?

  • Familiar med barn mellom 0-18 år
  • Foreldre som uroar seg og/eller har vanskar i foreldrerolla
  • Andre instansar som arbeider saman med familien (barnehage, skule osv.)

Rask hjelp

Du får tilbakemelding innan 2 veker etter du har teke kontakt.

Tilbodet er gratis

 

Ring eller stikk innom:

Me kan kontaktast på familiesenteret sin mobil 977 25 318. Send gjerne SMS om du ønsker at me skal ringa deg.

Synes du det er enklare å stikka innom, held me til i 2. etasje på Bryne helsestasjon i Hulda Garborgsveg 8 på Bryne.
 

På senteret arbeider:

Tina Salte Rosland, Fagkoordinator,  tlf 51 77 63 10, mob. 480 69 128  -  e-post

Elisabeth Husveg Ramstad,  tlf 51 77 63 24, mob. 469 37 442  -  e-post.

Roxana Maria Sandor, tlf 51 77 63 23 - e-post

Merete Hadland tlf 51 77 63 21 - e-post

 

Kontaktinfo

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00

Opningstider

Måndag - fredag kl 08:00 - 15:00