Familiesenter

På Familiesenteret kan du få støtte og rettleiing i foreldrerolla. Tilbodet er retta mot familiar med barn i alderen 0-18 år.

Familiesenteret kan tilby

 • samtalar med heile, eller deler av, familien
 • individuelle samtalar
 • foreldrerettleiing etter Marte Meo metoden
 • grupperettleiing for foreldre etter Webster Stratton-programmet «Dei utrulege åra» (DUÅ)
 • grupper for mødre med reaksjonar etter fødslar
 • grupper for barn og unge som har foreldre med helsemessige utfordringar som psykiske vanskar, kronisk sjukdom, eller som strevar med rus
 • samarbeid med andre tenester etter behov

Kven kan oppsøkja oss?

 • familiar med barn mellom 0-18 år
 • foreldre som uroar seg og/eller har vanskar i foreldrerolla
 • andre instansar som arbeider saman med familien (barnehage, skule osv.)
   

Rask hjelp

Du får tilbakemelding innan 2 veker etter du har teke kontakt

Tilbodet er gratis

 

Ring eller stikk innom

Ring 977 25 318.

Synes du det er enklare å stikka innom, held me til i andre etasje på Bryne helsestasjon i Hulda Garborgsveg 8 på Bryne.

Ta kontakt på telefon 51 77 63 06 eller mobil 97 72 53 18. 

På senteret arbeider

Gunn Mattson, fagleiar, mob 97725318  -  epost

Veronika Salte, psykolog, tlf 51776325 -  epost. 

 

Familieveiledere

Elisabeth Husveg Ramstad,  tlf 51776324  -  epost.

Tina Salte Rosland,   tlf 51776310  -  epost. 

Edel Karin Hodnefjell Vagle,   tlf 51776321 - epost

Kontaktinfo

Gunn Mattson
Fagleiar
Mobil 977 25 318
Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00

Opningstider

Måndag - fredag kl 08:00 - 15:00