Familiesenter

Familiesenteret er et tilbod til familiar med barn i alderen 0-18 år. 

Hos oss kan du få støtte og rettleiing i foreldrerolla og hjelp til å styrka samspelet i familien. Familiesenteret tilbyr og samtalar til barn og ungdom som har utfordringar eller psykiske helseplagar som dei treng hjelp til å meistra.  

På Familiesenteret møter du erfarne fagfolk med god kompetanse innan psykisk helse- og familiearbeid.  

Familiesenteret kan tilby: 

 • Familiesamtaler og individuelle samtalar 
 • Foreldrerettleiing 
 • Gruppetilbod til foreldre 
 • Grupper for barn og unge som har foreldre med helsemessige utfordringar som psykiske vanskar, kronisk sjukdom, eller som strevar med rus 
 • Foreldrerettleiing etter Marte Meo metoden 
 • Samarbeid med andre tenester etter behov 

Kven kan oppsøka oss? 

 • Foreldre som har barn mellom 0 og 18 år 
 • Barn og unge under 18 år 
 • Andre instansar kan etter samtykke ta kontakt på vegne av familien (barnehage, skule osv.) 

Rask hjelp:

Familiesenteret har inntaksmøte kvar tysdag og du får tilbakemelding innan 1 veke etter møtet. 

Tilbodet er gratis 

Ring eller stikk innom: 

Me kan kontaktast på familiesenteret på telefon 51 77 61 11, eller du kan senda epost til E-post til Familiesenteret eller Sikker innsending  dersom sensitive opplysninger. Legg igjen mobilnr ditt om du vil at familiesenteret skal ringa deg. 

Synes du det er enklare å stikka innom, held me til i 2. etasje på Bryne helsestasjon i Hulda Garborgsveg 8 på Bryne. 

På senteret arbeider:

 • Roxana Maria Sandor,  Fagkoordinator (fagkoordinator-vikar)  tlf 51 77 63 25 /  mob. 977 25 318  e-post
 • Elisabeth Husveg Ramstad,  tlf 51 77 63 24  /  mob. 489 50 438  e-post
 • Merete Hadland, tlf 51 77 63 21 mob. 489 51 549- e-post
 • Arna Vold, tlf 51 77 6306 / 489 90 718  e-post
 • Kari Kristine Svendsen Gismervik -  tlf 51 77 63 10  / mob. 480 69 128 - e-post
 • Tina Salte Rosland,  i  permisjon - fagkoordinator
De 5 damene som jobber på Familiesenteret - Klikk for stort bilete

Kontaktinfo

Familiesenteret
Telefon 51 77 61 11

Opningstider

Måndag - fredag kl 08:00 - 15:00

Kart