Hjelpetiltak

Alle kan ein eller annan gong i livet koma i ein vanskeleg livssituasjon og det kan vera behov for hjelp og støtte til å ta vare på omsorgsbehova til eigne barn. I slike tilfelle har barnevernet ansvar for å hjelpa familien.    

Barnevernet kan setta inn ulike hjelpetiltak for å auka foreldrekompetansen, kompensera for manglar i omsorga eller avlasta foreldra.

Bufdir

Bufdir si nettside om hjelpetiltak

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00