Bekymringsmelding

Alle som har uro for eit barn bør ta kontakt med barnevernet. 

Dette er dei som oftast tek kontakt

  • foreldre eller andre i familien
  • skule eller barnehage
  • helsestasjon, sjukehus eller lege
  • politi
  • venner eller naboar

Du kan vera anonym om du vil.
 

Her kan du melda di bekymring
 

Meldeplikt

Les meir om kven som har meldeplikt her.

Kva skjer vidare?

Me går gjennom meldingar seinest innan ei veke. I løpet av denne veka tek me kontakt med vedkomande som har meldt frå for å få meir informasjon. Ut frå det vert det bestemt om me skal undersøka saka vidare.

 

Postadresse: Time kommune,  Postboks 38, 4349 Bryne