Bekymringsmelding

Alle som har uro for eit barn bør ta kontakt med barnevernet. 

Dette er dei som oftast tek kontakt

 • foreldre eller andre i familien
 • skule eller barnehage
 • helsestasjon, sjukehus eller lege
 • politi
 • venner eller naboar

Du kan vera anonym om du vil.
 

Her kan du melda di bekymring
 

Meldeplikt

Les meir om kven som har meldeplikt her.

Kva skjer vidare?

Me går gjennom meldingar seinest innan ei veke. I løpet av denne veka tek me kontakt med vedkomande som har meldt frå for å få meir informasjon. Ut frå det vert det bestemt om me skal undersøka saka vidare.

 

Postadresse: Time kommune,  Postboks 38, 4349 Bryne

Krisesentre

Krisesenter info

Krisesenteret er eit tilbod til deg som er utsett for vold eller overgrep frå ein partnar, familie eller andre du har eit nært forhold til. Informasjon på andre språk finn du her: Languages - Dinutvei.no 

 

Krisesenteret for vår kommune er Krisesenteret i Stavanger

Du treng ikkje å vera i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret.Senteret tilbyr: 

 • Ein trygg stad å bu, mellombels, eller dagtilbod om du heller vil 
 • Beskyttelse, sikkerheit, råd og rettleiing 

Alle kan kontakta krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder. Du kan også ta med barna dine på krisesenteret. 

 • Krisesenteret har døgnopen vakttelefon 
 • Det er gratis å få hjelp og gratis å bu på krisesenteret  
 • Du treng ingen tilvising eller timeavtale for å kontakta senteret 

 

Kontaktinformasjon til kommunens krisesenter: 

 • Døgnope telefonnummer: 51 53 06 23

Mer informasjon om nasjonale hjelpetilbud finner du her: 

 

 

Tilgjengelegheitserklæring for bekymringmelding

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00