Planar og strategiar


Aktuelle planar og strategiar for barnehagane i Time kommune.

Digital praksis i barnehagane i Time kommune 2022-25
Barnehagebruksplan 2022-2026
Plan for leseopplæring i Time kommune
Overgangsplan 0-16 år
Strategiplan for oppvekst 2023-2029
Barn i to heimar, rettleiar
Handlingsplan mot vald i nære relasjonar

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00