Planar og strategiar


Aktuelle planar og strategiar for barnehagane i Time kommune.

Planar og strategier barnehage

Barnehagebruksplan 2016-2024, revidert
Kvalitetsplan for barnehagane 2017-2022
Handlingsplan mot vald i nære relasjonar
Plan for leseopplæring i Time kommune
Overgangsplan 0-16 år
Strategiplan for oppvekst
Barn i to heimar, rettleiar

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00