Opptak og fristar

Det er felles opptak for alle barnehagane i Time kommune, både dei kommunale og dei private.

  • Det er eitt årleg hovudopptak for barnehagane i Time kommune. Søknadsfristen for dette er 1. mars.
  • De kan søka om plass heile året, men for å få plass frå 15. august må de søka innan fristen for hovudopptaket og oppfylla lovkrava som gjev rett til plass.
  • Svar på om de får barnehageplass i hovudopptaket vert sendt ut elektronisk i slutten av mars.
  • Alle som har søkt og som ikkje får plass vil automatisk stå på venteliste
  • Etter hovudopptaket er det løpande opptak, og barnehagane vil ta inn barn frå ventelista så fort det vert ledige plassar

 

Lovfesta rett til barnehageplass i Time kommune:

  • de må søka innan 1. mars 
  • barnet må bu i Time kommune ved oppstart i barnehagen
  • barnet må fylla eitt år innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00