Oppseiing av barnehageplass

Oppseiing av plass må skje elektronisk.

Oppseiingstid for dei kommunale barnehagane er to månadar, rekna frå den 1. i kvar månad. Private barnehagar kan ha andre reglar for oppseiing.

Ved oppseiing etter 1. mars må de betala for plassen ut barnehageåret.

 

Sei opp barnehageplass

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00